top of page
Zoeken

Dode Zee Badzout: Hetperfectemiddelvoorspirituelereiniging

Bijgewerkt op: 22 aug. 2022

Dode Zee Badzout bestaatuitmineralen die nergensandersterwereldvoorkomen. Hetbevathogeconcentraties broom (ontstekingsremmendenontspannend), calcium (ondersteuntbottenenis hypoallergeen), natrium (helpt de waterbalans in het lichaam) en magnesium (helptbij het behouden van de juistepH balans), omermaar even eenpaartenoemen.

Hier lees je hoe je Dode Zee Badzout kuntgebruikenvoorspirituelereiniging:


Voor in bad

Lavendel

Essentiëleoliën of hele bloemengekookt in water bevorderenontspanning door hetkalmerende effect op je emotioneleenmentaleruimte. Gebruiknietveel, maar netgenoegom aroma teverkrijgen.


Natriumcarbonaat (soda)

Ditmengsel van natrium- enbicarbonaat lost op in water enheefteenovervloedaanvoordelenals je ereen bad van neemt.


Dode Zee Badzout

De mineralen in Dode Zee Badzout zullenelkevorm van negatieveenergieloslaten. Gebruiknooitgewoonkeuken zout, omdatditantiklontermiddelenbevaten is geraffineerdwaardoorde meesteheilzamemineralenzijnverwijderd.


Procedure

Begin met eenschoneruimte. Maaktijdensdezehandelingruimtevoor de dingenwaarmee je je wilt omringen. Maak de oppervlaktesruimenmaakdebadkuipschoon. Allesdat je bijdezehandeling wilt betrekken, zoalskaarsen, kristallen of planten, moetbewustwordengekozenomhetgevoelop teroepenvan je beoogdeenergiereiniging.

Of je nu kiestvoor het branden van wierook, het aansteken van kaarsen of het verdampen van essentiëleoliën, kiesdegeurwaarmee je de lucht wilt vullentijdens je spirituele bad - het is helemaalaanjou. Zorgervoordat het eengeur is die past bij hoe je je wilt voelen.

Kieseengeluidomaftespelen. Zoeknaarfrequentieszoals binaural beats tijdens je reiniging of luisternaareenkalmerendemeditatie. Ga nietvoornummers met songteksten; maar vindinstrumenten - akoestischegitaren, klankschalen, blaasinstrumenten, piano, enz. Zet het volume op eenfijnenrustigniveauenkiesietsrustgevends.

Je kunterbijhalen of weglaten wat jou het bestelijkt, vertrouwop je intuïtieenvoegdingen toe of haaldingenwegvan alles wat weal hebbenopgenoemd. Houdaltijdvoorogenwaarjij je goedbijvoeltals je jeruimteinricht.

Vul ten slotte het bad met lekker warm water.


Koop Dode Zee Badzout in (groothandel)bijNumeira

BijNumeirazijn alonzeruwegrondstoffenverwerktzondergebruik van chemischetoevoegingen om natuurlijkeenzuivereeindproductentegaranderen.

Koop nu Dode Zee Badzout (groothandel)van ons ofbel ons opvoormeer informative over bijonsverkrijgbare Dode Zee cosmetica!

3 weergaven0 opmerkingen

Comentários


bottom of page